Notificare cu privire la protecţia datelor personale – GDPR

1. Informaţii Generale

a) Introducere

Următoarea notificare privind protecția datelor este concepută pentru a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale și drepturile dvs. Privind această procesare în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor (“GDPR”) și legislația locală în vigoare.

b) Operatorul

S.C. LMC TECHNICAL-M S.R.L., cu sediul in Ploiesti, Str. Intrarea Petuniei nr.8, jud.Prahova, identificata prin CIF:RO39712438, ORC:J29/1568/2018, a luat cunostinta despre Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului European, din 27 aprilie 2016 (denumit in continuare „Regulamentul”) si in special de obligatiile care revin oricarui Operator de date cu caracter personal în conformitate cu GDPR și, prin urmare, suntem responsabili pentru procesarea datelor descrise mai jos. Pentru întrebări sau solicitări privind prelucrarea datelor, vă rugăm să contactați ofițerul nostru pentru protecția datelor, ale cărui date de contact le puteți găsi mai jos.

c) Ofițer de protecție a datelor

Puteți contacta ofițerul nostru pentru protecția datelor în orice moment utilizând următoarele date de contact:

S.C. LMC TECHNICAL-M S.R.L., cu sediul in Ploiesti, Str. Intrarea Petuniei, nr 8, jud.Prahova, E-Mail: office@lmctechnical.ro

2. Informaţii cu privire la Procesare

a) Inregistrarea clienților

Vom procesa datele personale colectate prin intermediul formularului de înregistrare a clienților, telefonic, SMS sau email, pentru efectuarea tranzacțiilor comerciale prezente si viitoare, în scopul încheierii și executării contractului de clienți, a comenzilor, emiterea facturilor. servicii de comunicatii electronice; comert online; a raspunde solicitarilor dvs.; a va intermedia accesul la informatii specifice sau oferte;

b) Beneficiarii datelor

Datele colectate vor fi utilizate pentru incheierea contractelor, emiterea comenzilor, facturarii si trimiterii produselor catre client atat de noi cat si de catre furnizorii nostri de servicii, conform art. 28 GDPR, de exemplu furnizorii noștri de servicii pentru curierat, servicii de contabilitate si personal, servicii SSM, medicina muncii, web site, platformă și servicii de întreținere.

Asigurăm, de exemplu, prin reglementări contractuale, că acești furnizori de servicii prelucrează date cu caracter personal în conformitate cu legislația europeană privind protecția datelor, pentru a garanta un nivel ridicat de protecție a datelor.

Nu se efectuează alte transferuri de date cu caracter personal către alți destinatari, cu excepția cazului în care deținem obligația aceasta prin lege.

Pentru mai multe informații despre protectia corespunzătoare de date sau a copiei acestora, vă rugăm să contactați ofițerul nostru pentru protecția datelor prin e-mail la adresa: office@lmctechnical.ro.

c) Furnizarea Obligatorie/Voluntară de Date și Durata păstrării acestora

Furnizarea următoarelor date este necesară pentru a putea încheia un contract, comanda, cu dvs., pentru servicii de comunicatii electronice; comert online; a raspunde solicitarilor dvs.; a va intermedia accesul la informatii specifice sau oferte și pentru a procesa înregistrarea clientului, astfel incat sa va putem facture sau sa va putem face o oferta.

Datele necesare sunt : numele clientului sau denumirea companiei dvs., industria, forma juridică, adresa de facturare, cod postal, numărul de telefon al companiei, cod fiscal (în ceea ce privește clienții din UE: număr de înregistrare în scopuri de TVA), cont bancar, banca, datele de identificare ale unei / unor persoane autorizate pentru cumpărături (de exemplu proprietarul afacerii), functia persoanei autorizate pentru cumpărare (de exemplu proprietarul afacerii sau cumpărătorul), dovada existenței societatii dvs.

Pentru persoanele fizice, datele necesare incheierii comenzilor, contractelor, ofertelor si a facturarilor sunt: nume si prenume, adresa de facturare, adresa de livrare, cod postal, nr.de telefon, email. Aceste date vor fi folosite atat de personalul angajat al societatii noastre in scopul incheierii comenzii si livrarii marfurilor cat si de firmele cu care avem colaborari pentru servicii de curierat pentru prestarea serviciilor de transport, de firmele autorizate pentru prestarea serviciilor de contabilitate, personal, web service.

Restul datelor colectate în cadrul procesului de înregistrare a clienților sunt furnizate de dvs. în mod voluntar. Nu sunteti obligați să ne furnizați aceste date personale iar aceste date nu sunt o cerință legală sau contractuală sau o cerință necesară pentru a încheia un contract. Dacă nu ne furnizați aceste date personale, acest lucru nu va avea consecințe asupra dvs. Datele dvs. personale vor fi stocate pană la momentul încetării relației cu clientul, cu excepția cazului în care avem obligația legală de a stoca în continuare datele dvs. în scopul de a le prezenta autorităților publice, de exemplu autorităților fiscale. Stocarea și transferul datelor dvs. personale către autoritățile publice în scopul îndeplinirii unei obligații legale se bazează în mod legal pe Art. 6 paragraful 1 teza 1 litera c) GDPR.

3. Drepturile dumneavoastră

Ca si persoană vizată, puteți contacta ofițerul nostru pentru protecția datelor în orice moment și în mod gratuit, cu o notificare, folosind datele de contact menționate mai sus la punctul 1. c) în vederea exercitării drepturilor dvs. În conformitate cu GDPR. Aceste drepturi sunt următoarele:

• Dreptul de a primi informații cu privire la prelucrarea datelor și o copie a datelor procesate (dreptul de acces, articolul 15 GDPR),

• Dreptul de a solicita rectificarea datelor inexacte sau completarea datelor incomplete (dreptul de acces, art. 16 GDPR),

• Dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal și, în cazul în care datele cu caracter personal au fost făcute publice, transmiterea informațiilor referitoare la solicitarea de ștergere către alți operatori (dreptul de ștergere, articolul 17 GDPR),

• Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor (dreptul la restricționare a procesării, articolul 18 GDPR),

• Dreptul de a primi datele personale cu privire la persoana vizată într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și mecanolizibil și de a solicita transmiterea acestor date către un alt operator (dreptul la portabilitatea datelor, articolul 20 GDPR),

• Dreptul de a se opune prelucrării datelor cu intenția de a înceta prelucrarea (dreptul la obiecție, articolul 21 GDPR),

• Dreptul de a retrage oricând un consimțământ dat în vederea opririi unei prelucrări a datelor care se bazează pe consimțământul dvs. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului acordat înainte de retragere (dreptul de retragere a consimțământului, articolul 7 GDPR).

• Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere dacă considerați că prelucrarea datelor este o încălcare a GDPR (dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, articolul 77 GDPR).

Sesizări cu privire la Confidențialitate

În măsura în care aveți orice îngrijorare cu privire la confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal pe care le procesăm, sau doriți să efectuați o reclamație legată de confidențialitate, vă rugăm să ne transmiteți un e-mail la adresa la adresa office@lmctechnical.ro. Vă vom contacta pentru a confirma primirea emailului dumneavoastră. După primirea emailului dumneavoastră, vom investiga îngrijorarea sau reclamația transmisă și vom depune toate eforturile să vă furnizăm răspunsul nostru într-o durată de timp rezonabilă.

Consimtamantul persoanei vizate pentru prelucrarea datelor personale.

Mentionez ca am citit si inteles informatiile de mai sus, si sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, numai in conditiile precizate in cadrul prezentei notificari.

Datorită posibilelor modificări ale legislației, o modificare a acestor notificări privind protecția datelor poate deveni necesară. În acest caz, vă vom informa despre astfel de modificări. În măsura în care modificările afectează o prelucrare care se bazează pe consimțământul dvs., vă vom solicita un nou consimțământ, dacă este necesar.

Clauzele standard ce urmeaza a fi emise in aplicarea Regulamentului de catre Comisia Europeana si, dupa caz, de autoritatea de supraveghere competenta, devin parte integranta a prezentei Notificari, fiecare Parte avand obligatia de a lua la cunostinta aceste prevederi, inclusiv cu referire la modificarile ulterioare.